Dnes je pondelok, 18.február 2019, meniny má: Jaromír
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Máte nápad ako skrášliť život vo svojej komunite? Takto naň získate podporu....

január 17, 2018 - 08:53
Staráte sa ako mamičky o materské či komunitné centrum vo svojom meste? Premýšľate ako pomôcť škole či škôlke, ktorú vediete alebo kam chodia vaše deti? Máte pocit, že vaše sídlisko či obec potrebuje trošku oživiť? Je tu šanca získať pre vaše „zlepšovacie“ návrhy potrebnú finančnú „injekciu“.

Nadácia VÚB vyhlasuje ďalší ročník grantového programu „Pomôžte svojej komunite“, v rámci ktorého prerozdelí 30 000 eur na podporu komunitných a verejnoprospešných projektov po celom Slovensku. Šancu uchádzať sa o príspevok majú neziskové organizácie, školy či miestne samosprávy, ktoré vo svojich projektových zámeroch spoja sily so zamestnancami skupiny VÚB. Tento grantový program je výzvou pre všetky organizácie, ktoré majú vo vlastných radoch dobrovoľníkov z VÚB, alebo poznajú vo svojom okolí zamestnanca tejto bankovej skupiny, s ktorým sa môžu pre svoj projektový zámer spojiť. Viete o takej organizácii alebo poznáte vo svojom okolí niekoho, kto pracuje na pobočke tejto banky? Požiadať o grant sa skutočne oplatí. Plánom je totiž podporiť 20 najzaujímavejších a najužitočnejších komunitných projektov v celkovej sume 30 000 eur, pričom váš nápad môže dostať na svoju realizáciu až 1 500 eur.

Aké nápady majú šancu

Cieľom grantového programu je uviesť do života rôzne občianske iniciatívy, skrášliť prostredie v mestách a obciach a pomôcť vyriešiť problémy, s ktorými miestne komunity zápasia. Vytvorenie relaxačnej zóny či ihriska na svojom sídlisku, podpora fungovania komunitného centra, vyčistenie alebo zveľadenie verejného priestranstva, organizácia športových podujatí na školách či kultúrnych programov pre susedov v obci - to všetko sú príklady projektov, ktorých autorom podá Nadácia VÚB pomocnú ruku. O finančnú podporu môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie, školy, miestne samosprávy alebo iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju prostredia, vzdelávania či aktivitám pre rôzne skupiny obyvateľov. Vzhľadom na zámer programu je potrebné už pri príprave projektu uviesť, akou formou sa bude na ňom dobrovoľnícky podieľať zamestnanec skupiny VÚB. Predkladateľom projektu je pri tom samotná organizácia s právnou subjektivitou, nie fyzická osoba.

„Vždy sa veľmi radi postavíme za dobré myšlienky spájajúce aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný spoločný verejný život. A v prípade tejto grantovej výzvy to urobíme o to radšej, pretože ňou chceme znovu motivovať aj našich vlastných kolegov po celom Slovensku, aby prišli s impulzom na pomoc svojej komunite, alebo podporili svojou prácou dobré nápady rôznych organizácií,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB. Do grantového programu pre zamestnancov skupiny VÚB sa počas jeho 11-ročnej histórie zapojilo 1 552 zamestnancov z radov VÚB. Podporených bolo v rámci neho doposiaľ 257 projektov.

Ako poslať žiadosť

Žiadosť o grantový príspevok je možné zasielať do 11. februára 2018 prostredníctvom registrácie v elektronickom formulári dostupnom na https://nadaciavub.egrant.sk. Neziskové komunitné projekty, ktoré získajú na základe rozhodnutia nezávislej odbornej komisie finančnú podporu, budú známe v marci. Tie budú môcť byť následne realizované v období od apríla do októbra tohto roku. Bližšie informácie o grantovom programe nájdete na stránke www.nadaciavub.sk

- - Inzercia - -