Dnes je nedeľa, 21.apríl 2019, meniny má: Ervín
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Zápis detí do 1. ročníka: Na čo sa pripraviť?

apríl 06, 2018 - 14:35
V týchto dňoch sa konajú zápisy detí na Základné školy. Prinášame vám stručný prehľad toho, na čo nezabudnúť!

Zápis dieťaťa

Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť a to aj v prípade, že rodič bude žiadať pre dieťa o odklad školskej dochádzky. Každý rodič je povinný sprevádzať svoje dieťa pri zápise a dieťa riadne zapísať do Základnej školy. Okrem zákonných zástupcov dieťaťa je pri zápise prítomná budúca pani učiteľka, prísediaca učiteľka, či špeciálny pedagóg.

Ak je dieťa počas zápisu na Základnú školu choré alebo sa nemôže z iných dôvodov zúčastniť zápisu, zákonný zástupca by sa mal obrátiť na riaditeľa školy a dohodnúť sa na ďalšom postupe. 

O tom, či je dieťa pripravené na vstup do školy rozhodujú rodičia, ktorí vnímajú jeho prednosti i rezervy. A konzultáciu však môžu požiadať aj pedagóga v Materskej škole alebo detského psychológa, ktorý dokáže správne posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:

 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
 • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Vo výnimočných prípadoch je možné zapísať aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. Do školy môže byť také dieťa zapísané, pokiaľ je dostatočne fyzicky i psychicky zrelé na začiatok povinnej školskej dochádzky. Túto zrelosť musí zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis.

shutterstock_791949925.jpg

Foto: 
shutterstock.com

Výber školy

Rodič môže pre školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, teda aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Pokiaľ sa rodič rozhodne pre školu mimo svojho školského obvodu, nemusí to oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom obvode. Uvedené informácie si vymieňajú medzi sebou riaditelia príslušných škôl a zriaďovateľ.

Doklady a údaje

Počas zápisu na základnú školu škola vyžaduje:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa
 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
 • vyplnená prihláška – pri niektorých školách si ju možno stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise

Očakávania od budúceho prváka

 • čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
 • dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, podliezať, atď.
 • dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru apod.
 • poznanie základných farieb i základných geometrických tvarov - kruh, štvorec, obdĺžnik
 • očakáva sa pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť
 • Dieťa by malo tiež vedieť nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu
 • vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo)

Náklady spojené so školskou dochádzkou

Náklady na jedno školopovinné dieťa sa za jeden školský rok šplhajú aj v štátnej škole na stovky eur. Dvaja z piatich opýtaných rodičov bývalých prvákov odhadujú, že len školné poplatky, napríklad príspevok do triedneho fondu, sú od 15 do 100 eur. Na školské potreby by si rodičia mali vyčleniť 100 až 150 eur. Spolu s nákladmi na družinu, výlety, krúžky a cestovné priemerné ročné výdavky na prváka sa šplhajú k 450 eurám. Informuje o tom Poštová banka na základe prieskumu spoločnosti 2muse, ktorá ho uskutočnila na vzorke 540 respondentov.

Výška poplatkov, ktoré škola požaduje, sa líši aj v závislosti od krajov. Rodičia na východnom Slovensku platia o niečo menej, tretina z nich sa zmestí do 15 eur. Väčšina Stredoslovákov je zaťažená poplatkami do 50 eur, na západe sa podľa odhadov opýtaných šplhajú až do 100 eur. Významnou položkou v zozname nákladov na prváka sú školské potreby. Skoro polovica rodičov ich kupuje v dostatočnom predstihu, ešte počas prázdnin. Štyria z desiatich rodičov investujú do školskej tašky od 50 do 100 eur. Prevažná väčšina opýtaných utratí za zošity do 20 eur. Ďalšie peniaze míňajú rodičia aj na peračník či písacie potreby. Školské potreby pre jedno dieťa tak spolu s prezuvkami stoja od 50 do 150 eur.

Poštová banka tiež upozorňuje, že najvyššou položkou, ktorá sa spája so školským rokom, sú obedy. Rodičov ročne stoja 150 až 300 eur. Menej platí iba tretina rodičov. Zadarmo nie je ani školská družina. “Treba si na ňu vyčleniť približne 100 eur ročne. Najviac ju využívajú na západnom Slovensku,” doplnila Žáčková s tým, že ak deti nechodia do družiny, často navštevujú krúžky, najmä športové, výtvarné či tanečné. “Viac ako tretina rodičov do nich ročne investuje od 100 do 200 eur. Tieto aktivity sú mierne drahšie na západnom Slovensku,” uvádza Poštová banka.

Informácie pochádzajú: SITA, zsbethlena.sk

- - Inzercia - -