Dnes je streda, 20.február 2019, meniny má: Lívia
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Oslavujeme sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda: Kde by sme bez nich boli?

júl 05, 2018 - 10:27
Keby mohli dnes stáť na území Slovenska, boli by určite prekvapení, akej úcty a vážnosti od ľudí sa im dostáva. Keď v roku 863 prišli na Veľkú Moravu, aby šírili kresťanstvo medzi ľuďmi v ich jazyku, brali svoju cestu ako poslanie. Určite netušili, že práca, ktorú vykonávali ako pokorní služobníci Boha i svojho cisára, sa stane natoľko významnou, že ich aj po stáročiach budú oslavovať na starom kontinente v mnohých krajinách, že sa stanú patrónmi Európy i patrónmi Slovenska. Solúnski bratia, Konštantín a Metod, prišli na naše územie pred 1155 rokmi.

Prosbu o vyslanie učencov, misionárov, ktorí by šírili vieru medzi jeho ľudom, vyslalo byzantskému cisárovi Michalovi III. do Carihradu veľkomoravské knieža Rastislav. Cítil potrebu, aby ľud vieru prijímal v jazyku, ktorému rozumie. 

Viera i politika 

Keďže vždy je všetko zložitejšie, než sa zdá, kniežaťu Rastislavovi zrejme nešlo len o Boha a vieru ľudu, ale aj – ako inak – o politiku a peniaze. Chcel sa vymaniť spod moci Franskej ríše. A zrejme sa mu videlo, že k politickej nezávislosti mu dopomôže duchovná nezávislosť, vlastný jazyk i písmo. Navyše, cirkevným pohlavárom do Salzburgu odchádzali dávky. Vlastná cirkevná hierarchia, vlastný liturgický jazyk by dopomohli k tomu, aby tieto peniaze zostali doma. 

Michal III. poveril  úlohou Konštantína. Údajne po vypočutí si Rastislavovho posla sa cisár obrátil ku Konštantínovi, ktorý zastával v ríši vysokú funkciu a mal za sebou už aj niekoľko misií, so slovami: „Počuješ, Filozof, tieto slová? Niet iného, než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou.“ Proces výberu však určite nebol takýto jednoduchý a rýchly, podľa historických zdrojov bol Konštantín vybratý pravdepodobne na návrh svojho učiteľa a priateľa, patriarchu Fótia.  

Dôkladné prípravy

V každom prípade, pozvanie bolo „odklepnuté“ a bratia sa začali pripravovať. Konštantín mal na starosti duchovnú stránku, bol vraj vzdelanejší a navyše bol aj kňaz, a Metod bol akýmsi organizátorom, ktorý vedel viac zabezpečiť logistiku.

Konštantín ešte pred odchodom z Byzantskej ríše zostavil písmo, ktoré by bolo Slovanom blízke. Vypracoval hlaholiku, grafický systém špeciálne uspôsobený pre slovanský jazyk. Názov je odvodený od slova glagol – hláska. Pôvodná verzia písma mala 38 znakov, Konštantín však takto vytvoril aj prvú slovanskú číselnú sústavu. Ku každému písmenu bolo totiž priradené číslo, napríklad dz znamenalo číslo osem. 

Z hlaholiky sa vyvinula neskôr cyrilika, čo je po hlaholike najstaršie slovanské písmo. Vznikla už po Konštatnínovej smrti, asi okolo roku 900, ale pomenovaná je na vierozvestcovu počesť. Konštantín totiž na sklonku svojho života vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril. 

Konštantín na Veľkú Moravu išiel už aj s liturgickými textami preloženými do staroslovienčiny. Preložil tiež právnické a filozofické spisy. Položili tak základy vzdelania, ktoré sa stalo nositeľom našej národnej kultúry. Šírili kresťanstvo, kultúru, vzdelanie, písomníctvo, literatúru, ale aj zákonodarstvo a poriadok v spoločenskom živote. Bratia založili neskôr Slovanské učilište, akúsi vyššiu dvorskú školu, v ktorej vychovávali svojich pomocníkov a nástupcov, budúcich kňazov a administratívnych pracovníkov. Učilište sa stalo tiež centrom slovanskej literatúry, v roku 885 malo aj 200 absolventov. 

Velebení aj zatracovaní

Medzi starším Metodom a mladším Konštantínom bol dvanásťročný vekový rozdiel, napriek tomu si veľmi dobre rozumeli a väčšinu života strávili spolu. Narodili sa v bohatšej a spoločensky lepšie situovanej rodine v Solúne. Rodičia dbali na vzdelanie, ale obaja bratia boli aj veľmi šikovní a talentovaní. Od detstva sa učili gréčtinu, v Byzancii úradný jazyk, a museli ovládať aj latinčinu. Slovanský jazyk vedeli vďaka mame, ktorá mala slovanský pôvod, a navyše okolo Solúna žila slovanská komunita. Aj to zrejme malo vplyv na to, že bratia boli vybratí ako misionári na Veľkú Moravu. 

Solúnski bratia boli predstaviteľmi byzantského kresťanstva. Napriek tomu, že pre Slovanov robili veľa záslužnej práce, boli tŕňom v oku východofranských kňazov, čiže predstaviteľov západného kresťanstva, ktorí sa báli straty vplyvu vo Veľkomoravskej ríši. Navyše tvrdili, že Boh rozumie len po hebrejsky, grécky a po latinsky a preto veriacim netreba nič prekladať. Preto obvinili bratov z bohorúhačstva. Konštantín aj Metod boli dokonca v Ríme obhajovať slovanskú bohoslužbu. Pápež Harián II. však slovanskú bohoslužbu potvrdil, schválil staroslovienske preklady bohoslužobných kníh a Metoda vymenoval za arcibiskupa a apoštolského legáta pre územie Veľkej Moravy a Panónie. 

Chorľavý Konštantín vstúpil v Ríme do gréckeho kláštora, prijal meno Cyril, ale ako 42-ročný v roku 869 zomrel. Metoda rok po Cyrilovej smrti na rozkaz bavorských biskupov zatkli a odsúdili na doživotie. Vo väzení ho držali dva roky, mučili a prepustili ho až na žiadosť nového pápeža Jána VIII. Metod pracoval ďalej, pokračoval v christianizovaní ďalších oblastí, raz na výslní, raz zatracovaný. Zomrel v roku 885.

Cyril a Metod boli významné osobnosti, ich práca položila pevné základy, na ktorých sme stavali našu vzdelanosť a kultúru, moderné a vzdelané Slovensko. 

Pocta Cyrilovi a Metodovi

„Na Slovensku stojí 85 kostolov, ktoré sú zasvätené alebo pomenované po Cyrilovi a Metodovi,“ hovorí Zdenko Dzurjanin, ktorý zmapoval všetky kostoly na Slovensku. Z toho 58 je rímskokatolíckych, 16 gréckokatolíckych, deväť pravoslávnych, jeden ekumenický a jeden evanjelický – v Bardejove – ktorý je len pomenovaný po Cyrilovi a Metodovi, keďže evanjelici nemajú svätých. Najväčší je v Terchovej, najmenší v Seniakovciach, v okrese Košice-okolie. Cyrilovi a Metodovi je zasvätený napríklad aj slovenský kostol v americkom meste Sterling Heights neďaleko Detroitu. Najväčší boom výstavby kostolov zasvätených sv. Cyrilovi a Metodovi sme zažili po Nežnej revolúcii – odvtedy ich postavili 44.

Máme po nich pomenované aj dve univerzity – Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Podobizne oboch bratov sú na rube slovenskej dvojeurovej mince. 

Na Slovensku, v Českej republike, Chorvátsku a v niektorých iných krajinách sa oslavuje sviatok Cyrila a Metoda 5. júla. Pravoslávne cirkvi oslavujú ich sviatok 11. mája (podľa juliánskeho kalendára, podľa gregoriánskeho je to 24. máj), keď bratia prišli na Veľkú Moravu. 

- - Inzercia - -