Dnes je sobota, 25.máj 2019, meniny má: Urban
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Ako je to s (ne)povinným očkovaním pri práci?

november 30, 2018 - 13:24
Mnohé internetové portály „radia“ čitateľom vyhnúť sa očkovaniu z rozličných dôvodov. Najčastejšími argumentmi sú nežiaduce účinky očkovania, samotné zloženie vakcín či nebezpečné následky.

V rámci plurality názorov si treba vypočuť aj iný názor, tolerovať a hlavne vedieť ho odborne zoponovať a vyvrátiť. Doteraz nikto nespochybnil fakt, že imunizácia má viac benefitov ako negatív a v systéme verejného zdravotníctva je najdokonalejšou metódou ochrany pred vybranými prenosnými ochoreniami.

Zásady očkovania

Ak aj napriek odborným argumentom odmietate očkovanie, máte na to, samozrejme, právo. Nesmiete však zostať prekvapení, ak sa vám tým zúžia možnosti vášho prístupu na trh práce, prípadne k vzdelávaniu. S týmto môžu byť konfrontované i vaše deti pri vybraných typoch odborných škôl, kde národná legislatíva vyžaduje imunizáciu zamestnancov, respektíve študentov pre vybrané profesie. V SR platia zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz. Z hľadiska legislatívnej povinnosti existujú očkovania povinné a odporúčané.

Povinné očkovanie

Vykonáva sa u zamestnancov, ktorí sú profesionálne vystavení zvýšenému nebezpečenstvu tuberkulózy, vírusovej hepatitídy typu A (VHA), vírusovej hepatitídy typu B (VHB), besnoty, chrípky a kliešťového zápalu mozgu. Preto je povinnosťou každého zamestnávateľa na pracoviskách, kde je zvýšené nebezpečenstvo výskytu a prenosu uvedených ochorení, očkovať nových zamestnancov minimálne dva týždne pred nástupom do zamestnania. Z uvedeného je zrejmé, že zamestnávateľ nesmie zamestnať nezaočkované osoby, pretože tým porušuje zákon a hrozí mu sankcia. V zmysle zákona o BOZP je aj študent počas štúdia legislatívne považovaný za zamestnanca a preto sa na neho vzťahujú rovnaké požiadavky.

Ak základné očkovanie pozostáva z viacerých dávok očkovacej látky, je zamestnanec alebo študent chránený pred nákazou až po kompletnom očkovaní, teda po aplikácii všetkých predpísaných dávok. Časové intervaly medzi jednotlivými dávkami očkovania a preočkovania treba dodržiavať podľa písomnej informácie pre používateľa ku konkrétnej očkovacej látke. Zamestnanec je spôsobilý na prácu už po podaní prvej dávky, no ochrana pred nákazou je len čiastočná.

Obvykle očkovania vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby, ktorí zabezpečujú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Títo odborníci poznajú mieru rizika na pracoviskách z expozície biologickým faktorom pri práci a vedia objektívne určiť potrebu očkovania.

Kedy porušíte zákon

Lekár pracovnej zdravotnej služby je kompetentný vypracovať pre zamestnávateľa zoznam zamestnancov, ktorí podliehajú povinnému očkovaniu podľa profesie a podľa pracovnej činnosti. Povinné očkovanie hradí zamestnávateľ. Odmietnutie povinnej imunizácie je porušením zákona o verejnom zdraví a považuje sa za priestupok na úseku verejného zdravotníctva.

V kompetencii lekára pracovnej zdravotnej služby je aj odporučiť imunizáciu u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené nebezpečenstvu napríklad besnoty, chrípky, kliešťového zápalu mozgu... Systém verejného zdravotníctva pamätá i na situácie, kedy môže byť verejné zdravie ohrozené pracovnými podmienkami zamestnanca. Zároveň vylučuje z pracovného procesu osoby bez príslušnej imunizácie, ktoré by mohli ohroziť seba i okolie.

- - Inzercia - -