Dnes je utorok, 02.jún 2020, meniny má: Xénia, Oxana
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA ponúka platformu na spoluprácu

máj 26, 2019 - 09:00
Projekt priniesol na Slovensko British Council, ktorý ho spravuje. Sústredí sa na tri základné oblasti: Základné zručnosti pre 21. storočie so zameraním na kritické myslenie, sociálne podnikanie a inovácie a komunitné umenie.

Cieľom tohto projektu je prepájať expertov, znalosti a skúsenosti zo Slovenska a Spojeného kráľovstva. O tejto zmysluplnej spolupráci sme sa porozprávali s riaditeľom British Council pánom Alastairom Bassettom.

Prečo sa British Council rozhodol odštartovať projekt People to People Slovakia?

British Council pôsobí na Slovensku od roku 1946. Boli sme tu aj počas dobrých časov, ale aj tých zlých. Počas týchto rokov sme pracovali na mnohých zaujímavých projektoch. Projekt People to People Slovakia, o ktorom sa dnes rozprávame, financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojeného kráľovstva a spravuje ho British Council. Odštartovali sme ho kvôli tomu, že sme chceli reagovať na zmeny, ktoré sa dejú v súčasnom modernom svete. Tento projekt cieli na tri základné oblasti. Prvou sú základné zručnosti pre 21. storočie so zameraním na kritické myslenie. Druhou oblasťou je sociálne podnikanie a inovácie. A treťou je komunitné umenie. Snažili sme sa v tomto projekte prepájať expertov zo Spojeného kráľovstva a Slovenska. A na základe spolupráce expertov vytvárame základ pre ďalšie projekty.

Čo znamenajú tieto tri základné oblasti projektu?

V oblasti kritického myslenia úzko spolupracujeme s občianskym združením Živica. Britská expertka školila učiteľov ako zavádzať kritické myslenie do škôl a tí potom ako tréneri trénovali učiteľov z Banskobystrického a Prešovského kraja. Zároveň prebehla aj študijná cesta do Spojeného kráľovstva, kde vybraní slovenskí pedagógovia videli, ako funguje zavádzanie kritického myslenia v britských školách. V rámci komunitného umenia, kde našim partnerom je občianske združenie Truc sphérique, navštívila Slovensko britská lektorka a vysokoškolská pedagogička Royal Central School of Speech and Drama Selina Busby. Selina pracuje dlhodobo s komunitami v oblasti umenia a divadla. Pracovala so zástupcami kultúrnych centier a sprostredkovala imspôsob ako pracovať s komunitami a riešiť ich problémy prostredníctvom divadla. Nezisková organizácia Epic, náš partner na sociálne podnikanie a inovácie, pracovala napríklad na mapovacej štúdii v oboch spomínaných krajoch, kde riešila, ako sú vnímané sociálne inovácie a podnikanie. Jedným zo záverov je napríklad aj to, že ľudia nemajú dostatok informácií. Aj keď sa zapoja do sociálneho podnikania, alebo komunitnej aktivity, tak nedostávajú dostatočnú pozitívnu spätnú väzbu. Majú pocit, že to nie je spoločensky ocenené, čo ich zároveň odrádza od zapájania sa do podobných aktivít v budúcnosti. Spomenul som však iba niekoľko aktivít, ktoré sme spolu s partnermi za posledné mesiace zrealizovali.

Prečo ste si vybrali na tento projekt práve Banskobystrický a Prešovský kraj?

Tešili sme sa na spoluprácu s ľuďmi z Banskobystrického a Prešovského kraja. Sú to regióny, ktoré majú menej príležitostí nadviazať medzinárodné partnerstvá a preto sme aj aktivity projektu realizovali práve tam.

Čo je hlavnou myšlienkou projektu People to People Slovakia?

Projekt People to People Slovakia je verný svojmu názvu – spája, rozvíja a podporuje výmenu skúseností a znalostí vo svojich troch hlavných oblastiach. Kritickémyslenie, sociálne podnikanie a komunitné umenie, ktoré projekt pokrýva, majú v súčasnom svete nespochybniteľné miesto. Ich dôležitosť narastá, aby sme boli schopní čeliť výzvam, ktoré aktuálne žijeme a ktoré nás čakajú.

Na tomto projekte aj s nejakými inými organizáciami či spoločnosťami?

Sme veľmi radi, že na tomto projekte môžeme pracovať s partnermi, ktorí naozaj vykazujú výborné výsledky. Tak ako somuž naznačil, projektové oblastimali svojich partnerov.V oblasti kritického myslenia pracujeme s neziskovou organizáciou Živica, ktorá je aktívna už dlhodobo v témach kritického myslenia a vzdelávania. V oblasti sociálneho podnikania pracujeme s neziskovou organizáciou Epic, ktorá sa zaoberá práve touto oblasťou.V oblasti komunitného umenia pracujeme s občianskym združením Truc sphérique, ktorá je možno čitateľom známa tým, že jej hlavným projektom je stanica Záriečie, alebo žilinská synagóga. Máme veľmi aktívnych partnerov a som im vďačný za ich doterajší entuziazmus, profesionalitu a vysoké pracovné nasadenie v projekte.

Aké sú ďalšie ambície projektu People to People Slovakia?

Toto bola veľmi intenzívna fáza, ktorá sa skončila koncom marca, teraz prebieha ďalšie trojmesačné obdobie aktivít. Dúfame, že projekt bude pokračovať, aby naďalej utužoval partnerstvo medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskom.

Ste na Slovensku už niekoľko rokov v pozícii riaditeľa British Council Slovensko. Ako sa vám tu žije a čo ste si na Slovensku obľúbili?

Slovensko je skvelá krajina a som tu šťastný. Veľmi veľa po Slovensku cestujem, najradšej vlakom, aby som mohol neustále vnímať krajinu. Páči sa mi slovenský folklór, ale aj moderné umenie, ktoré na Slovensku vzniká. Mám skvelých slovenských kolegov. Rád fotografujem a preto mám tisícky fotiek z mojich potuliek Slovenskom.

Čo vám chýba z vášho domova – Spojeného kráľovstva?

Tak možno to bude veľmi tradičné, ale chýba mi anglický čaj (smiech).

Viac na www.britishcouncil.sk

- - Inzercia - -