Dnes je piatok, 07.máj 2021, meniny má: Monika
Čas čítania
6 minutes
Zatiaľ prečítané

Prezident udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam!

január 02, 2018 - 13:22
Prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Vďaka 25 výnimočným osobnostiam môže byť výročie 25-ročnej existencie tohto slobodného demokratického Slovenska oslavou profesionality a nevšedného nadania, prehliadkou silných osobných príkladov a vzorov pre náš všetkých. Dnes to vo svojom príhovore na úvod ceremoniálu, na ktorom udelil štátne vyznamenania, uviedol prezident Andrej Kiska. „Vďaka vám si dnes môžeme s hrdosťou pripomenúť, že aj v najhorších, najsmutnejších časoch našej modernej histórie sa našli hrdinovia s odvahou čeliť zlu, ľudia schopní konať dobro a nezištne pomáhať,“ povedal ďalej Kiska počas udeľovania štátnych vyznamenaní v bratislavskej Redute.

Prezident vo svojom prejave zdôraznil, že je dôležité zdieľať spoločné občianske hodnoty, podporovať tvorivosť a slobodu ducha, otvorenosť k novým myšlienkam, rešpektovať poctivú diskusiu o našej súčasnosti a pochopiť pravdu o našej minulosti. „Výber ocenených, výnimočné osobné a ľudské kvality týchto žien a mužov, sú vzácnou príležitosťou ukázať, čo naozaj trvalo obohacuje našu spoločnosť. Čo posilňuje našu súdržnosť, čo spája rôznorodých jednotlivcov do pevných komunít. Čo povzbudzuje zdravý a udržateľný rozvoj našej krajiny. Čo zvyšuje jej odolnosť a kultúrnosť,“ pokračovala hlava štátu.

Kiska je presvedčený, že silný príbeh úspešnej krajiny je zložený z množstva vzácnych každodenných osobných príbehov poctivej práce, trpezlivej snahy o lepší život, vzájomnej pomoci a solidarity, i prekonávania veľkých prekážok. Ale tvoria ho aj príbehy nevšedného talentu rozdávať radosť iným. „Ešte stále oceňujeme ľudí, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti fašizmu aj tých, ktorí sa vzopreli totalitnému komunistickému režimu. Ľudí, ktorí bojovali za našu budúcnosť a slobodu za cenu toho, že svoju budúcnosť ohrozili a svoju slobodu stratili. Oceňujeme ich z vďaky za to, čo pre nás urobili. Aj preto, aby sme si pripomenuli, aký vzácny a krehký je náš slobodný a pokojný život. Koľko odvahy, obetavosti i utrpenia je potrebných na porážku zla,“ povedal prezident na úvod ceremoniálu. Ocenil ale aj výnimočné umelkyne a umelcov, ktorých diela prinášajú radosť, emocionálny zážitok. Takisto v prejave vyzdvihol aj vedcov.

„Je mi cťou oceniť zvedavosť a vášeň pre objavovanie nových vecí, javov a súvislostí. Snahu rozšíriť naše poznanie vedeckými metódami, ktoré si ctia pravdu, podporujú tvorivosť pri hľadaní nových riešení a hlad po nových vedomostiach,“ pokračoval prezident s tým, že ako spoločnosť nesmieme zabúdať na to, že naša schopnosť objavovať nepoznané závisí od toho, aké vzdelanie dostanú naše deti. „Oceňujeme dnes aj každodenné hrdinstvo ľudí, ktorí sa rozhodli naplniť svoj život pomocou druhým. Solidarita so slabými a chorými, ľuďmi, ktorí svoje problémy nedokážu riešiť sami, nie je iba prejavom individuálnej empatie a lásky k blížnemu. Je to základná podmienka dobrého fungovania akejkoľvek spoločnosti, ktorá ašpiruje na to, aby chránila ľudskú dôstojnosť a menila k lepšiemu život každého človeka,“ dodal Kiska na margo výberu ocenených.

Kiska sa na záver poďakoval vyznamenaným v mene všetkých občanov SR. „Ďakujem vám za radosť, ktorú nám prinášate. Za hrdosť, ktorú môžeme za vás cítiť. Za poznanie, ktoré nám prinášate. Za inšpiráciu, ktorú sú pre nás vaše výnimočné činy a vaše výnimočné životné príbehy,“ povedal prezident Andrej Kiska.

Prezident udelil ocenenia:

Opernej speváčke Gabriele Beňačkovej udelil Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného umenia a o šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

gabriela_benackova.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Fyzikovi Pavlovi Povincovi udelil Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj a významné vedecké výsledky v oblasti jadrovej a environmentálnej fyziky.

pavel_povinec.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Účastníkovi Slovenského národného povstania Ottovi Šimkovi, ktorého neskôr neustále kontrolovala ŠTB, udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd.

otto_simko.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou udelil prezident českej speváčke a hovorkyne Charty 77 Marte Kubišovej.

marta_kubisova.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Prozaikovi Rudolfovi Slobodovi udelil Kiska Pribinov kríž I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR v oblasti literatúry a divadla.

eva_havrilova.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Hlava štátu ďalej udelila vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR v oblasti zdravotníctva a liečebnej rehabilitácie rehabilitačnému lekárovi Myrónovi Malému.

myron_maly.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Radom Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd v SR ocenil Kiska jednu z kľúčových postáv Nežnej revolúcie a spoluzakladateľa Verejnosti proti násiliu Fedora Gála.

fedor_gal.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Prekladateľke, ktorá nemohla počas socializmu prekladať pod svojim menom, Marte Ličkovej, Kiska udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o rozvoj prekladateľského umenia.

marta_lickova.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj udelil prezident Pribinov kríž II. triedy jednému zo zakladajúcich členov eRka Mariánovi Čaučíkovi.

marian_caucik.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Zberateľa ľudovej kultúry Jána Lazoríka vyznamenal Kiska in memoriam Pribinovým krížom II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ľudového umenia a folklóru.

Cenu prebral Andrej Lazorík

andrej_lazorik.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Prezident udelil vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Jurajovi Flamikovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie.

juraj_flamik.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Mikulášovi Hubovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd.

mikulas_huba.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Hudobného skladateľa Ilju Zeljenku vyznamenal Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, umenia a hudobnej tvorby.

ilja_zeijenka.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Mária Zeljenková pri preberaní ocenenia

maria_zeljenkova.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v sociálnej oblasti a prevencie zdravia udelil Kiska prezidentke Ligy proti rakovine Eve Kováčovej.

eva_kovacova.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Kameramana Vladimíra Ješinu vyznamenal Radom Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti filmového umenia a o šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

vladimir_jesina.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj vydavateľskej činnosti si dnes prevzal aj protagonista Maďarskej nezávislej iniciatívy, ktorá bola spojencom Verejnosti proti násiliu, László Szigeti.

laszlo_szigeti.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Vedcovi Robertovi Mistríkovi prezident udelil Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj a významné výsledky v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

robert_mistrik.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Spisovateľku Altu Vášovú ocenil Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti literatúry a divadla.

alta_vasova.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a SR si dnes prevzal aj český vrcholový politik a signatár Charty 77 Petr Pithart.

peter_pithart.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj žurnalistiky prezident udelil Milanovi M. Šimečkovi.

martin_milan_simecka.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Hudobníka Petra Breinera vyznamenal Kiska Radom Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, hudobného umenia a o šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

peter_breiner.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Medzi ocenených patrí i herečka Zuzana Kronerová a jej otec, herec Jozef Kroner. Kronerovej prezident udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia a o šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Jozefovi Kronerovi udelil in memoriam Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj v oblasti divadelného a filmového umenia.

47kroner.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

zuzana_kronerova.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj v oblasti populárnej hudby udelil aj speváčke Marike Gombitovej.

marika_gombitova.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

Právnik Alexander Br?stl si prevzal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva.

56.jpg

Foto: 
SITA/Martin Medňanský

- - Inzercia - -