Dnes je streda, 30.november 2022, meniny má: Ondrej, Andrej
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Od stredy platí nová vyhláška pre podujatia

január 11, 2022 - 17:30
Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.
Foto: 
red

Nízko rizikové podujatia

✔ účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
✔ platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
✔ povinné sedenie
✔ hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania

Podmienky:

➡ režim OP,
➡ najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb

Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Stredne rizikové podujatia

✔ účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
✔ fixné sedenie alebo státie

Podmienky:
➡ režim OP,
➡ najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb

Príklad: Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál a nápojov v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

Vysoko rizikové podujatia

✔ hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo
iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Podmienky:
➡ režim OP,
➡ maximálne 20 osôb,
➡ povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

Príklad: Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA
(upravuje ich paragraf 3 vyhlášky)

➡ vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
➡ umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
➡ organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
➡ zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
➡ často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
➡ hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
➡ zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
➡ zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške
➡ tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade

ŠPECIFICKÉ PODUJATIA S OSOBITNÝMI PODMIENKAMI
(za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak):

⛪️ Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu
- Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.
- dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
- v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
- zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
- zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie)

-- Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov; zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby
- nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb

-- Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek h)
- Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)
- Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP

-- Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov
- režim OP
- najviac 100 osôb

-- Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov
- najviac 100 osôb
- režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.
- Príklad: Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.

-- Kultúrne podujatia
- zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,
- vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

-- Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport
- Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

271839456_295962159227860_2696085680376680257_n.jpg

Foto: 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

- - Inzercia - -