Dnes je pondelok, 29.november 2021, meniny má: Vratko
Čas čítania
19 minutes
Zatiaľ prečítané

Slovenky nominované v ankete Slovenka roka 2012

február 17, 2012 - 18:34Kategória: 
UMENIE A KULTÚRA

Prof. Mgr. art.
BOŽIDARA TURZONOVOVÁ, herečka, vysokoškolská
profesorka
Polstoročie verná javisku
Jedna z najvýznamnejších predstaviteliek silnej hereckej generácie nastúpila do Slovenského národného divadla
v roku 1963 po absolvovaní VŠMU a na jeho doskách ju môžeme vidieť dodnes. Vytvorila tu desiatky dramatických aj
komediálnych postáv, ale nezabudnuteľné zostávajú aj jej mnohé filmové či televízne roly, v ktorých ukázala svoj široký
herecký výrazový rozsah. Božidara Turzonovová je aj vysokoškolskou profesorkou, bola prvou dekankou Fakulty dramatických
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, pracuje v rozhlase a dabingu, je predsedníčkou festivalového
výboru Art Filmu. Za svoju prácu získala rad ocenení, je držiteľkou Ceny Jozefa Kronera za celoživotnú tvorbu aj Ceny
literárneho fondu, v roku 2002 dostala od prezidenta Rudolfa Schustera Kríž prezidenta SR I. stupňa a v roku 2008 od
Ivana Gašparoviča Pribinov kríž II. triedy. Jej manželom je herec Jozef Adamovič, majú spolu dve dcéry. 
Mgr. art. GALLOVIČOVÁ, baletná majsterka – korepetítorka
v Slovenskom národnom divadle
Veľká dáma slovenského baletu
V Balete Slovenského národného divadla účinkovala v rokoch 1984 až 1997 – najprv ako sólistka, neskôr prvá
sólistka. V jej tanečnom repertoári bolo viacero veľkých baletných úloh. S úspechom sa zúčastnila aj niekoľkých
baletných súťaží v zahraničí. Po ukončení tanečnej kariéry pôsobila v Bratislavskom divadle tanca a ako odborná
asistentka na Vysokej škole múzických umení. Bola aj hosťujúcou pedagogičkou vo viacerých tanečných kolektívoch
doma i v zahraničí, pedagogicky spolupracovala s mnohými zahraničnými tanečníkmi. V roku 2003 sa vrátila do
Baletu SND ako baletná majsterka. Nora Gallovičová získala v roku 1988 Cenu Zväzu slovenských dramatických
umelcov za stvárnenie postavy Desdemony v balete Othello, v roku 1991 Cenu Literárneho fondu za postavu Marie
Duplessis v balete Dáma s kaméliami. V roku 2009 jej bola udelená Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo. EVA JENISOVÁ, operná speváčka
Spievala na najslávnejších operných scénach
Po skončení štúdia spevu prijala v roku 1986 angažmán v Opere SND. Jej cesta viedla z bratislavského operného
javiska na svetové scény. Spievala vo viedenskej Štátnej opere, neskôr v londýnskej kráľovskej opere Covent Garden.
Nasledovali operné domy v Paríži a ďalších francúzskych mestách, neskôr Holandská Opera Amsterdam, Opera
v Zürichu, Ženeve, Kráľovské divadlo v Madride, viaceré slávne operné domy v Taliansku, na Floride aj v Buenos
Aires, kde úspešne stvárnila veľké postavy mladodramatického sopránového odboru. K vrcholom jej umeleckej
dráhy sa zaradili hlavné postavy opier Leoša Janáčka Líška Bystrouška – okrem iného v parížskej Opere a v Teatro
Colon v Buenos Aires, Káťa Kabanová a Jenůfa v opere Jej pastorkyňa. V roku 2001 získala cenu Grammy v kategorii
Najlepšia operná produkcia za CD nahrávku (Erato) Busoniho Doktor Faust. V roku 2007 dostala cenu Slovenského
literárneho fondu za stvárnenie postavy Cio-cio san v bratislavskej inscenácii Madama Butterfly. Eva Jenisová
sa venuje aj koncertnej činnosti. Má za sebou množstvo vystúpení s významnými osobnosťami v rôznych koncertných
domoch. Jej manžel je tiež operný spevák, majú jednu dcéru. Kategória:
MÉDIA A KOMUNIKÁCIA

Mgr.
OĽGA DÚBRAVSKÁ, vedúca PR oddelenia
TV Markíza
Zodpovedá za reputáciu televízie
Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa venovala práci v médiách. Od
roku 2000 pracuje v TV Markíza, kde začínala ako redaktorka publicistiky a neskôr prešla do spravodajstva. Po
dvoch rokoch práce regionálnej redaktorky v Banskej Bystrici rozšírila tím bratislavského spravodajstva, kde sa
venovala najmä témam z oblasti vzdelávania, politiky a sociálnych vecí. Od roku 2007 vedie v TV Markíza oddelenie
Public Relations a zároveň pracuje ako hovorkyňa televízie. Je zodpovedná za reputáciu spoločnosti
v médiách, korporátnu komunikáciu, krízovú komunikáciu a jej riadenie. Do portfólia ďalších činností patrí
príprava oficiálnych stanovísk, budovanie dobrých vzťahov s médiami a implementácia PR stratégie spoločnosti
pri jednotlivých projektoch. Má dve deti.
MARTA GAJDOŠÍKOVÁ, riaditeľka programového
okruhu RTVS – Dvojka
Verná jednému médiu
Celá jej profesionálna kariéra je spojená s verejnoprávnou televíziou. Rodáčke z Popradu, ktorá vyrástla v Liptovskom
Mikuláši, sa druhým domovom stala Banská Bystrica, kde v regionálnom televíznom štúdiu pôsobila
od skončenia vysokej školy a prešla všetkými redaktorskými postmi – od elévky cez redaktorku spravodajstva
a publicistiky, moderátorku, dramaturgičku dokumentárnej tvorby, dabingu, šéfku programu až po riaditeľku
regionálneho štúdia. Dôležitým obdobím v jej profesionálnej kariére sú roky prežité v spravodajstve na poste
moderátorky spravodajských Aktualít. Za moderátorské výkony získala ocenenie v čitateľsko-diváckej ankete
časopisu Televízia Obrazovka ̓88. Svoje skúsenosti z oblasti tvorby televízneho programu zúročuje dnes
v pozícii riaditeľky programového okruhu RTVS – Dvojka. Má dvoch dospelých synov. 
PhDr. TÁŇA KUSÁ, redaktorka RTVS – Slovenský rozhlas
Prostredníctvom étera približuje históriu
Absolventka štúdia latinčiny a slovenského jazyka pôsobila najprv ako knižná redaktorka a v roku 1993
nastúpila do Slovenského rozhlasu. Začínala reláciami pre deti a mládež, pokračovala v Redakcii umeleckodokumentárnej
publicistiky, v súčasnosti pôsobí v Centre dramatickej tvorby. Svoje skúsenosti odovzdáva
mladej generácii na Paneurópskej vysokej škole, kde prednáša rozhlasový dokument. Vo svojich reláciách sa
dlhodobo systematicky venuje odkazu antiky a histórie vôbec – jednak v dialógoch s odborníkmi, ale aj
v rozhlasových dokumentoch. Jej prácu dva razy ocenili Cenou Slovenskej akadémie vied za popularizáciu
vedy a za rozhlasové dokumenty niekoľkokrát získala Cenu literárneho fondu. V roku 1991 založila voľné
združenie Medicina cum Musis, ktoré v spolupráci s profesionálnymi umelcami pripravovalo programy pre
onkologických pacientov v nemocnici. Táňa Kusá píše tiež rozhlasové a divadelné hry. Jej hru S mamou
uviedlo Slovenské národné divadlo a Mária Kráľovičová bola za titulnú rolu nominovaná na Dosky 2007. 


Kategória:
VEDA A VÝSKUM 

Doc. MUDr. DANIELA OSTATNÍKOVÁ, PhD
., prednostka
Fyziologického ústavu a prodekanka Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
Inšpiruje svojich nasledovníkov
Prácu lekárky na internom oddelení nemocnice, kam nastúpila po skončení školy, v roku 1989 zamenila za post
vysokoškolskej pedagogičky vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK. Bola to príležitosť popri pedagogickej činnosti
pracovať na vedeckých projektoch. Fascinoval ju výskum mozgu a jeho funkcií, preto v spolupráci s novovzniknutou školou
pre intelektovo nadané deti začala riešiť problematiku biologických základov intelektového nadania. Projekt bol originálny
v tom, že bol dlhodobý, po prvý raz sa uplatnil najmodernejší trend – multidisciplinarita – spojenie odborníkov viacerých
vedných disciplín. Unikátne výsledky publikované v renomovaných vedeckých časopisoch a publikáciách získali viacero
vedeckých ocenení doma aj v zahraničí. V ostatných rokoch skúma docentka Ostatníková so svojím tímom vplyv pohlavných
hormónov a ich metabolitov spolu s genetickými faktormi na vznik autizmu. Z jej bývalých študentov sa stali spoluriešitelia
nadväzujúcich vedeckých projektov, v ktorých sa skúmajú endokrinné a genetické aspekty intelektového nadania z hľadiska
pohlavných rozdielov. Docentka Ostatníková si získala rešpekt kolegov aj svojich žiakov nielen svojou odbornosťou,
ale i ľudským prístupom. S manželom vychovali štyri deti. 

Doc. RNDr. KATARÍNA MIKUŠOVÁ, PhD., vysokoškolská učiteľka
a výskumná pracovníčka z Katedry biochémie
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Skúma svet mikroorganizmov
Štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave skončila v roku 1988, hneď potom nastúpila na katedru biochémie
ako asistentka. V januári 1992 odcestovala s rodinou do Spojených štátov amerických, kde tri roky pôsobila na Katedre
mikrobiológie kolorádskej Štátnej univerzity vo Fort Collins. Po návrate na Slovensko sa začala venovať pedagogickej
činnosti na katedre biochémie a v oblasti vedy nadviazala na svoj výskum v USA. S podporou zahraničných a slovenských
grantov vybudovala laboratórium zamerané na štúdium mykobaktérií – mikroorganizmov, ktoré majú vo svojej rodine
pôvodcov ochorení, ako sú tuberkulóza alebo lepra. Laboratórium docentky Mikušovej je súčasťou medzinárodného
konzorcia, ktorému sa podarilo odhaliť novú perspektívnu skupinu antituberkulotík – benzotiazinónov. Výsledok práce bol
publikovaný v časopise Science. Je vydatá, má dve deti. 
MUDr. LJUBA BACHÁROVÁ, DrSc., MBA, vedecká pracovníčka
v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave
Odborníčka na srdce
Záujem o výskum prejavila už počas štúdia na lekárskej fakulte a vede sa venuje prakticky celý svoj profesionálny život.
Jej hlavným zameraním je hodnotenie elektrickej činnosti srdca. Je medzinárodne uznávanou vedeckou odborníčkou,
výkonnou redaktorkou amerického vedeckého časopisu Journal of Electrocardiology a členkou redakčných rád viacerých
zahraničných vedeckých časopisov. V rokoch 1997 – 1999 bola prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre electrokardiológiu,
v súčasnosti je jej sekretárom. Vzhľadom na jej originálny prístup k EKG diagnostike bola požiadaná vytvoriť a viesť
medzinárodnú Pracovnú skupinu pre EKG diagnostiku hypertrofie ľavej komory, ktorá má aktualizovať zásady tejto diagnostiky
v odporúčaniach American Heart Association. Okrem prednášania na Lekárskej fakulte UK a Slovenskej zdravotníckej
univerzite organizuje na Slovensku aj v zahraničí medzinárodné letné školy zamerané na rozvoj vedomostí a zručností
potrebných na prípravu vedeckých projektov zavŕšených publikáciou vedeckých článkov. Táto iniciatíva je súčasťou širokej
medzinárodnej siete mentorov a študentov Euro-DUCCS. 

Kategória:
ZDRAVOTNÍCTVO 


MUDr. JANA ROSOCHOVÁ
, lekárka Národnej transfúznej služby SR
V práci objavila ďalší rozmer ľudskosti
Po atestácii v odbore vnútorné lekárstvo v roku 1993 sa rozhodla ďalej venovať transfúznej medicíne. V roku 2001 absolvovala
špecializačnú atestáciu v odbore hematológia a transfúziológia a tiež tréningový kurz v manažmente kvality, organizovaný
Svetovou zdravotníckou organizáciou. Neskôr spoluorganizovala podobné kurzy pre transfúziologické pracoviská na
Slovensku. V rokoch 2002 – 2004 bola primárkou Transfuziologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici v Košiciach
a skúsenosti odovzdávala aj ako expert Svetovej zdravotníckej organizácie na školeniach transfúziológov v krajinách Centrálnej
Ázie. Od roku 2003 zastupuje Ministerstvo zdravotníctva SR vo Výbore expertov pre transfúziológiu pri Rade Európy.
V rokoch 2008 a 2009 bola námestníčkou Národnej transfúznej služby SR a hlavnou odborníčkou MZ SR pre transfúziológiu.
V tom čase sa ako odborný garant podieľala na vypracovaní Národného projektu dobudovania infraštruktúry Národnej
transfúznej služby SR v operačnom programe „Zdravotníctvo“ , ktorý momentálne Národná transfúzna služba SR realizuje.
Je vydatá, má dve deti. 

Doc. RNDr. MAGDALÉNA FULMEKOVÁ, CSc.,vysokoškolská učiteľka,
prednostka Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave
Práca v lekárni je jej záľubou
Po skončení strednej školy začala pracovať vo výrobe infúznych roztokov a tento prvý kontakt s farmáciou spôsobil, že sa
rozhodla študovať tento odbor na vysokej škole. Na Farmaceutickej fakulte UK vyučuje predmet Lekárenstvo a súčasne je
garantkou tohto predmetu, vedie diplomantov, je konzultantkou rigorózantov, vedie doktorandské štúdium. No jej najväčšou
záľubou je práca v lekárni.Ako prednostku univerzitnej lekárne FaFUK ju teší, že sa podarilo vytvoriť školské pracovisko, ktoré
plní súčasne aj úlohy praktické. Študenti sa tu učia realizovať to, čo sa naučili v teórii. Na pracovisku, ktoré vedie, sa vyžaduje
veľa organizačnej práce. Docentka Fulmeková aktívne pracuje aj v lekárnickej sekcii Slovenskej farmaceutickej spoločnosti,
od roku 2011 je jej vedeckýmsekretárom. Už dvadsať rokov organizuje odborné podujatia – lekárnické dni, ktoré sa tešia
odbornému záujmu farmaceutov. Je predsedníčkou redakčnej rady odborného časopisu Praktické lekárnictvo. Vedie
aj prednášky v akadémii tretieho veku. 

Dr.h.c. Prof. PhDr. DANA FARKAŠOVÁ, PhD., rektorka Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave
Manažérka s charizmou
Profesorka Farkašová, absolventka Karlovej univerzity, ako prvá pochopila, že vysokoškolské vzdelávanie sestier sa musí
aktivovať aj v Slovenskej republike. Bola vedúcou osobnosťou tvorby koncepcií a realizácie vysokoškolského vzdelávania
v nelekárskych odboroch na Trnavskej univerzite a Slovenskej zdravotníckej univerzite. Počas života zastávala viacero významných
pozícií. Bola vedúcou odboru vzdelávania na ministerstve zdravotníctva, riaditeľkou inštitútu pre ďalšie vzdelávanie
stredných zdravotníckych pracovníkov, námestníčkou riaditeľa pre vzdelávaciu činnosť Slovenskej postgraduálnej
akadémie medicíny, dekankou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a prvou prorektorkou pre vzdelávanie
Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pre Slovenskú republiku a slovenské zdravotníctvo bolo významné zvolenie profesorky
Farkašovej ako vôbec prvého zástupcu Slovenska do Stáleho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie.
Profesorka Farkašová má rozsiahlu publikačnú, prednáškovú a vedeckú činnosť. Je členkou vedeckých rád, redakčných rád
a odborných komisií. Je charizmatická manažérka, dokáže nielen viesť, ale aj chápať iných. Je matkou dvoch úspešných
synov. 


Kategória:
BIZNIS A MANAŽMENT


Mgr. ELENA PETRÁŠKOVÁ
, LL.M,viceprezidentka pre riadenie externých
služieb a vzťahov U. S. Steel Košice, s.r.o.
Dáma, ktorá šéfuje v oceliarni
V roku 1992 po ukončení právnickej fakulty nastúpila do Východoslovenských železiarní ako právnička sporovej agendy.
Odvtedy prešla viacerými zodpovednými pozíciami v Košiciach aj v centrále U. S. Steel Corporation v Pittsburghu, kde si aj
rozšírila právnické vzdelanie. V roku 2011 sa stala viceprezidentkou pre riadenie externých služieb a vzťahov U. S. Steel
Košice. V tejto funkcii je zodpovedná za riadenie šiestich dcérskych spoločností, ktoré poskytujú servisné služby pre celý
výrobný proces USSK. Zodpovedá aj za riadenie úsekov Krízový manažment, Vonkajšie vzťahy a úsek Riaditeľa pre styk
s vládou a EÚ. Je predsedníčkou dozorných rád viacerých obchodných spoločností v rámci portfólia U. S. Steel Europe.
V Republikovej únii zamestnávateľov pôsobí ako jej viceprezidentka a predsedníčka Výboru pre environmentálne záležitosti,
vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR ako členka predstavenstva, v U. S. Steel KošiceWomenʼs Network
pôsobí ako predsedníčka pre U. S. Steel Europe. Popri pracovných povinnostiach sa venuje charite, dobrovoľníctvu a úzko
spolupracuje s deťmi z detských domovov.  
Ing.MARTAŽIAKOVÁ, CSc., predsedníčka Úradu jadrového dozoru
Slovenskej republiky
Stráži jadrovú bezpečnosť
Od roku 1959 žije v Trnave a s týmto regiónom je späté aj jej povolanie. Od skončenia internej ašpirantúry v odbore technická
kybernetika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT pôsobí v oblasti jadrovej energetiky. Začínala vo Výskumnom ústave jadrových
elektrární v Trnave, kde pôsobila najskôr v oblasti prípravy personálu pre jadrové elektrárne a neskôr ako projektová manažérka
projektov zameraných na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti slovenských jadrových elektrární. Na základe výberového
konania v roku 2002 ju vymenovali za predsedníčku Úradu jadrového dozoru SR. Žena v tejto funkcii stojí na Slovensku po
prvý raz a aj v Európskej únii sú skôr výnimkou. Pod vedením Marty Žiakovej úrad dosahuje výborné výsledky a jeho práca
aj úroveň bezpečnosti slovenských jadrových zariadení sú kladne hodnotené aj medzinárodne. Činnosť úradu výrazne posilnilo
zavedenie alternatívneho financovania činností úradu a rozvoj vnútorného manažérskeho systému, ktorý získal v roku
2007 Národnú cenu SR za kvalitu. Marta Žiaková zastupuje Slovenskú republiku vAgentúre pre jadrovú energiu OECD, kde
je podpredsedníčkou Riadiaceho výboru a tiež v skupine pre jadrovú bezpečnosť EK (ENSREG). Zúčastňuje sa aj na expertných
misiách organizovaných Medzinárodnou agentúrou pre jadrovú energiu. 

NATÁLIA BUGYI VICSÁPIOVÁ, podnikateľka,
majiteľka tlačiarneNAVIGRAF, s. r. o.
Vlastnými silami vybudovala prosperujúcu firmu
Je jedinou ženou na čele tlačiarne na Slovensku.Rodáčka z Vozokian priGalante pôsobí v polygrafii od júla 1998. Spoločnosť, ktorú
vybudovala v rodnej obci takpovediac „na zelenej lúke“,má za posledný rok obrat 17mil. eur a zamestnáva 84 ľudí.Okrempráce
vo firme sa venuje aj štúdiu na vysokej škole a zúčastňuje sa na odborných konferenciách doma i v zahraničí, kde aj prednáša.
Jemajiteľkou piatich obchodíkov s liturgickými predmetmi po celomSlovensku pod názvomSvätáAnna a podporuje špeciálne
projekty pre deti a ľudí v hmotnej núdzi. Popri svojich podnikateľských aktivitách sa stíha venovať aj rodine. Je držiteľkou
prestížneho ocenenia Podnikateľka Slovenska za rok 2010. V septembri 2011 získalaČestné uznanie v projekte Výnimočné ženy
Slovenska 2011.Má dve deti. 

Ing. EDITA SZABÓOVÁ, riaditeľka spoločnosti
Mary Kay pre Slovensko
Pomáha ženám byť krajšími a finančne nezávislými
Pochádza z Komárna a hoci pôvodne túžila študovať farmáciu, vyštudovala podnikový manažment. Jej sen sa však začal
plniť, keď po skončení školy začala v Prahe pracovať v americkej spoločnosti, ktorá sa zaoberá lekárskymi prístrojmi
a lekárskou kozmetikou. Po rozdelení Československa v roku 1993 zakladala jej pobočku na Slovensku. Počas jej pôsobenia
dostala od amerického vedenia firmy ocenenie Najlepší manažér roka. V roku 1999 dostala ponuku z americkej spoločnosti
Mary Kay, ktorá dovtedy nemala u nás zastúpenie, vybudovať novú pobočku. Bola to výzva, ktorú Edita Szabóová úspešne
naplnila. Rada zdôrazňuje, že firma sa venuje nielen predaju kozmetiky, ale aj mení životy žien. Spoločnosť, ktorú vedie,
získala stabilné postavenie na slovenskom trhu a za posledné roky získali spolu s Českou republikou už trikrát významné
ocenenie (Európsky pohár) za najlepšie hospodárske výsledky v Európe. Za minulé roky dokonca získali ocenenie, ktoré bolo
celosvetovo udelené len trom krajinám sveta. Spoločnosť pod vedením Edity Szabóovej podporuje rôzne projekty, od roku
2005 je hlavným reklamným partnerom MISS Universe a významne sa venuje aj charitatívnym aktivitám. E. Szabóová je vydatá,
má dvoch synov. 


Kategória:
ŠPORT 


JANA DUKÁTOVÁ
, reprezentantka Slovenska vo vodnomslalome
Bojovníčka na divokej vode
Ako jedenásťročná sa stala členkou kanoistického oddielu v bratislavskej Karlovej Vsi. Po troch rokoch tréningu rýchlostnej
kanoistiky sa rozhodla pre adrenalín a divokú vodu v novootvorenomareáli pri Čunove. V juniorských kategóriách prišli prvé
úspechy a tituly juniorskejmajsterky sveta a Európy v zjazde na divokej vode. Po vstupemedzi seniorky sa Jana stala trikrát po
sebemajsterkou Európy do 23 rokov, akademickoumajsterkou sveta a v roku 2006 dosiahla aj svoj zatiaľ najväčší úspech, keď
sa v Prahe stalamajsterkou sveta. V nasledujúcomroku k úspechomna vode pridala ďalší titul, a to titulMgr., keď úspešne
ukončila štúdiumna Univerzite Komenského v Bratislave. V krutomslovenskomsúboji v kvalifikácii o jedinémiesto na olympijské
hry v Pekingu však prehrala s aktuálnou olympijskou víťazkou Elenou Kaliskou. V novomcykle prípravy na Londýn 2012 prišli tri
víťazstvá v celkovomhodnotení Svetového pohára v rade za sebou, titulmajsterky Európy, dva tituly vicemajsterky sveta aj nová
kategória kanoe ženy, v ktorej Jana získala historicky prvý titulmajsterky sveta. Na ostatných dvoch svetových šampionátoch
(r. 2010, r. 2011) bola najúspešnejšou ženou v počte získanýchmedailí. V uplynulomrokumusela absolvovať operáciu ramena,
podaril sa jej však rýchly návrat medzi svetovú elitu a teraz zostáva už len zvíťaziť v tvrdej domácej kvalifikácii na olympijské hry
2012 a následne uspieť v Londýne. 
JANA PURDJAKOVÁ, osemnásobná majsterka
sveta v kulturistike
Na súťaže chodí vyhrávať
Popradská rodáčka sa kulturistike začala venovať už počas štúdia na strednej zdravotníckej škole. Jednýmz dôvodov bola túžba
po zdokonalení postavy a druhýmzoznámenie sa s tréneroma terajšímpriateľomĽubošomČapkom, ktorý stojí pri nej počas
celej súťažnej kariéry. PrvýmveľkýmúspechomJany Purdjakovej bolo v roku 1995 získanie titulu juniorskejmajsterky sveta,
v priebehu rokov sa potomniekoľkokrát stalamajsterkou Slovenska, je dvojnásobnoumajsterkou Európy, dvakrát získala titul absolútnej
svetovej šampiónky. Titulmajsterky sveta v kategórii do 55 kg získala dovedna osemkrát a drží tak rekord v počte
získaných svetových prvenstiev. V roku 2009 si vybojovala prvémiesto aj na Svetových hrách. Slovenská asociácia kulturistiky,
fitnes a silového trojboja ju vyhlásila za Najlepšiu športovkyňu za rok 2011. Jana Purdjaková je od roku 2001 zamestnankyňou Vojenského
športového centra Dukla Banská Bystrica. 

HANA KOLNÍKOVÁ, reprezentantka Slovenska
v atletike zdravotne postihnutých
Siaha na medailu z paralympiády
Narodila sa s postihnutím zraku, ktoré sa jej prudko zhoršilo v šestnástich rokoch.Ako dieťa však bola vždy aktívna, venovala
sa rôznym záľubám, vyskúšala rôzne športy.Atletiku začala trénovať v poslednom ročníku základnej školy. Najprv súťažila
v skoku do diaľky, ale po únavovej zlomenine sa preorientovala na šprint. Krivka jej úspechov stále stúpa. Je držiteľkou
niekoľkých medailí z juniorských súťaží, bola členkou slovenskej výpravy na paralympiáde v Pekingu v roku 2008, kde vybojovala
piate a siedme miesto. Jej prvý veľkým úspechom však bola zlatá medaila v šprinte na 200 metrov na majstrovstvách
Európy 2009. Na tých istých majstrovstvách vybojovala aj bronz v šprinte na 100 metrov. Z majstrovstiev sveta na Novom
Zélande v roku 2011 si priviezla strieborné medaily v oboch disciplínach a vybojovala si tým aj účasť na tohtoročných paralympijských
hrách v Londýne. Dovtedy ju však ešte čakajú v júni majstrovstvá Európy a súčasne aj bakalárske skúšky na
Pedagogickej fakulte UK, kde študuje poradenstvo a pedagogiku mentálne postihnutých. 

Kategória:
CHARITA 

IVANA CHRISTOVÁ
, zakladateľka a predsedníčka Občianskeho
združenia Orin Panacea
Známa tvár v službách dobra
Po víťazstve v súťaži Miss Československo v roku 1989 začala pracovať ako profesionálna modelka
pre najprestížnejšie svetové agentúry. Už počas pôsobenia v zahraničí sa aktívne zapájala do projektov
UNICEF. Po narodení dcérky pociťovala radosť z jej zdravia a veľmi intenzívne cítila bolesť za opustené
a choré deti. Ako dvadsaťštyriročná založila vlastnú nadáciu na pomoc takýmto deťom. Od roku 2003
sa zamerala na pomoc detským onkologickým pacientom v Bratislave a Košiciach v občianskom združení Orin
Panacea. Jeho poslaním je vytváranie dôstojných podmienok života na detských onkologických oddeleniach
a získavanie finančných prostriedkov na kúpu dôležitých medicínskych prístrojov pre zdravotnícke zariadenia.
Ivana Christová obetuje množstvo svojho času na organizovanie benefičných podujatí, pripravila osem ročníkov
dobročinného večera Ružová noc, podieľa sa na organizovaní detského letného onkologického tábora. Sama
pravidelne navštevuje onkologické oddelenia v rámci Happy terapie, ale aj mimo nej, a zaujíma sa o osudy
malých pacientov. 

Ing.MÁRIAŠTUBŇOVÁ, predsedníčka Spoločnosti na pomoc
osobáms autizmum
Synov autizmus zmenil jej hodnoty
Vyštudovala cestovný ruch a stal sa jej srdcovou záležitosťou. Už ako dvadsaťtriročná získala plaketu za rozvoj
cestovného ruchu na Orave. Zlom v jej profesijnej orientácii znamenalo v roku 2002 diagnostikovanie autizmu
u najmladšieho z jej štyroch detí. Jej cieľom bolo naučiť syna čo najviac zručností pre život. V roku 2002 absolvovala
prvé kurzy v oblasti sociálnej práce, získala prvé certifikáty a začala sa angažovať v Spoločnosti na
pomoc osobám s autizmom. Prvé aktivity, ktoré tu urobila, boli rekondično-rehabilitačné pobyty pre rodiny
s takýmito deťmi, kde mohla využiť skúsenosti zo svojho pôvodného povolania. V roku 2005 bola zvolená za
predsedníčku tohto občianskeho združenia. Z jej iniciatívy sa Slovensko minulý rok po prvý raz pridalo k celosvetovej
kampaniRozsvieťme to na modro! Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme bol vysvietený na
modro aj Bratislavský hrad a Primaciálny palác, a tak aj Slovensko ako súčasť celosvetového hnutia upozornilo,
že autizmus je svetovou globálnou zdravotnou krízou, koré sa týka aj mnohých slovenských rodín. 

Mgr. EVA ČERNÁ, banková ombudsmanka a zakladateľka Hlavného
stanu nádeje – neziskovej organizácie a neziskového fondu
Ombudsmanka slabších
K charitatívnymaktivitámsa dostala cez novinársku prácu.Ako reportérka TVMarkíza pripravovala reportáže z oblasti zdravotníctva,
sociálnych vecí a kriminality. Nespravodlivosť a ťažké podmienky ľudí nielenmapovala, ale usilovala sa aj pomôcť.
Televízni diváci ocenili jej prácu v relácii Lampáreň cenouOTO2000. Spoluzakladala NadáciuMarkíza, stála pri zrode krízového
centra pre týrané ženyMaják nádeje, od roku 2006 venuje svoju energiu neziskovej organizácii Hlavný stan nádeje. Jej kampaň
za zníženie úmrtnosti na rakovinu krčkamaterniceKľúč k životu oslovila desaťtisíce žien na Slovensku. V roku 2011 sa Hlavný
stan nádeje rozrástol o neinvestičný fond pomáhajúci ľuďomv ťažkých životných situáciách. Eva Černá stála aj zamnohými
pozitívnymi zmenami zákonov v sociálnej oblasti. V roku 2011 jej Slovenská humanitná rada udelila cenu Dar roka za kampaň
Kľúč k životu a nedávno ju asociácia baronessyMarie Lucie SOARES v TalianskomMiláne poctila prestížnoumedzinárodnou
cenou ILDONODELLUMANITAza významnú pomoc svojmu národu v rôznych oblastiach charitatívnej a humanitnej práce. 

Kategória:
VZEDLÁVANIE A PODPORA MLADÝCH TALENTOV 


Mgr. MARTINA SLABEJOVÁ, PhD., obchodná riaditeľka pre verejnú
správu v spoločnosti Microsoft Slovakia
Manažérka, ktorá si uvedomuje cenu vedomostí
Vyštudovala učiteľský smer na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ale neskôr si ekonomické a manažérske vzdelanie
doplnila doktorandským štúdiom na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Do spoločnosti Microsoft
nastúpila v roku 1999 a od roku 2006 zodpovedá za jej obchodné aktivity v oblasti štátnej správy, samosprávy
a oblasti školstva. Svoj vzťah k mladým ľuďom a presvedčenie o význame neustáleho vzdelávania prejavuje aj počas
svojho pôsobenia v Microsofte. Pomáha mladým ľuďom v rámci programov tejto spoločnosti, ale aj mimo nich. Jednou
zo základných iniciatív spoločnosti Microsoft na podporu vzdelávania je programPartneri vo vzdelávaní pre základné
a stredné školy a ich učiteľov a žiakov, spoločnosť dlhodobo spolupracuje aj s neziskovou organizáciou Junior
Achivement Slovensko. Počas niekoľkoročnej spolupráce Martina Slabejová hodnotila prácu študentských
spoločností a ich úspechy v podnikaní. Bola členkou poroty počas medzinárodnej súťaže EUROPEAN TRADE FAIR
na Sardínii. So zanietením sa vložila aj do práce v porote projektu Veľvyslanectvo mladých, organizovaného
bratislavským mesačníkom Metropola a týždenníkom Slovenka. (Od 1. marca 2012 bude M. Slabejová regionálnou
riaditeľkou pre vertikálu Governement v regióne stredná a východná Európa zastrešujúci 32 krajín). 


Mgr. art. ĽUBICA MEŠKOVÁ, riaditeľka Vysokoškolského umeleckého
súboru Technik STU v Bratislave
Koníček zmenila na povolanie
Prvé tanečné kroky zvládla v detskom folklórnom súbore v rodných Vajnoroch a neskôr, keď žila s rodičmi v Moskve,
bola členkou Národného detského súboru KALINKA. Po návrate na Slovensko začala tancovať v Detskom folklórnom
súbore Prvosienka, ktorý sa stal štartovacou dráhou pre jej profesijnú orientáciu. Vyštudovala choreografiu ľudového
tanca pod vedením prof. Štefana Nosáľa na Vysokej škole múzických umení a v Prvosienke neskôr pôsobila aj ako
choreografka a pedagogička tanca. S prestávkami, počas ktorých si plnila materské povinnosti, tam pôsobí dodnes.
V roku 1992 sa stala členkou Vysokoškolského umeleckého súboru Technik. Najskôr v ňom tancovala, potom sa stala
umeleckou vedúcou a od roku 2009 je riaditeľkou Komorného orchestra, speváckeho zboru a folklórneho súboru
TECHNIK, ktorý sa stal v rokoch 2005, 2007, 2008 a 2010 laureátom súťaží vysokoškolských súborov Akademický
Zvolen a Akademická Nitra. S Technikom predstavili slovenský folklór v Európe, Amerike, Ázii. Popri tom začala v roku
2011 vyučovať tanec v materských školách v rámci poobedňajšej krúžkovej činnosti. Je vydatá, má dve deti. 
Mgr. ĽUBICAJÄGROVÁ,riaditeľka Základnej školy smaterskou školou pre
deti a žiakov so sluchovýmpostihnutímna Drotárskej ceste v Bratislave
Všetko pre dobro detí
Ako študentka strednej pedagogickej školy prišla na prax do školy pre deti so sluchovým postihnutím. Bolo to v roku
1975 a Ľubica Jägrová s ročnou prestávkou, keď sprevádzala manžela na zahraničnom pobyte, pôsobí v tejto škole
doteraz. Bola vychovávateľkou, učiteľkou a od roku 1996 ju vedie ako jej riaditeľka. V internátnej škole sa so svojím
kolektívom usiluje vytvárať pre deti rodinné prostredie a obohatiť ich život. Škola spolupracuje s Nadáciou Vlada
Kulíška Počuť srdcom pri organizovaní Celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých
detí a mládeže, organizuje Celoslovenskú olympiádu sluchovo postihnutých žiakov v prírodopise a chémii.
Minulý rok získala od Agentúry MŠVV SR ocenenie Europrojekt 2011 za výnimočný prínos v oblasti vzdelávania
a vedy za projekt Komunikácia ako cesta k vzdelaniu samostatnosti sluchovo postihnutých žiakov. Ľubica Jägrová
využila svoje dlhoročné skúsenosti ako spoluautorka učebných osnov aj vzdelávacieho programu pre deti a žiakov
so sluchovým postihnutím, spolupracuje s Katedrou špeciálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave pri príprave budúcich
pedagógov, publikuje odborné články a prednáša na seminároch. 


 

- - Inzercia - -